Membership

Membership No Name ISHBT No
001 Dr Rabindra Kumar Jena
002 Dr Tuphan Kanti Dolai L-839
003 Dr. Rajib De
004 Dr. Prantar Chakrabart
005 Dr Maitreyee Bhattacharyya
006 Dr. Sudha Sethy L-928
007 Dr. Upendra Nayak L-544
008 Dr. Pranati Mohanty L-925
009 Dr. Sitaram Mohapatra L-674
010 Dr. Priya Darshini Biswal L-967
011 Dr. Dilleswari Pradhan L-1114
012 Dr. Pallavi Bhuyan L-927
013 Dr. Sima Chouhan L-1252
014 Dr. Ashutosh Panigrahi L-1513
015 Dr. Rajeeb Kumar Nayak L-860
016 Dr. M. B. Agarwal
017 Dr. Usha Agarwal
018 Dr. Pritish Patra
019 Dr. Sila Chakrabarti
020 Dr. Aditi Sen
021 Dr. Paramita Mondal
022 Dr. Tusti Ganguli
023 Dr. Shyamali Dutta
024 Dr. Soumya Mukherjee
025 Dr. Pooja Prasad
026 Dr. Kartthik Shanmugam
027 Dr. M. Vinodhini
028 Dr. Shuvra Neel Baul
029 Dr. Indrani Mondal
030 Dr. Sumit Hira
EHG 031 Dr. Debasish Guha
EHG 032 Dr. Mallika Pal
EHG 033 Dr. Suman Ghosh
EHG 034 Dr. Rajib Kumar Mondal
EHG 035 Dr. Susmita Mukhopadhyay
EHG 036 Dr. Rathin Hazra
EHG 037 Dr.Indranil Das
EHG 038 Dr.Sikha Das
EHG 039 Dr. Sanjay Nath
EHG 040 Dr. Kaushik Debnath
EHG 041 Dr. Santa Subhra Chatterjee
EHG 042 Dr. Rajashree Pradhan
EHG 043 Dr. Md. Abu Bakkar siddique
EHG 044 Dr. Md. Rahiul Islam
EHG 045 Dr. Madhusmita Sengupta
EHG 046 Dr A K Sing
EHG 047 Dr Tarun Chaudhuri
EHG 048 Dr. Santanu Basu
EHG 049 Dr. Utpal Chaudhuri
EHG 050 Dr. Prakas Kumar Mandal L – 1312
EHG 051 Dr. Abhijit Phukan
EHG 052 Dr. Siddhartha Sankar Ray
EHG 053 Dr. Sandeep Saha
EHG 054 Dr. Shilpa Bhartia
EHG 055 Dr. Ujal Mani
EHG 056 Dr. Md. Habibullah Sk
EHG 057 Dr. Pradip Kumar Mitra
EHG 058 Dr. Soumay Bhattacharya
EHG 059 Dr. Uttam Kr. Sarkar
EHG 060 Dr. Karabi Mukherjee
EHG 061 Dr. Debasis Bandyopadhyay
EHG 062 Dr. Shazia Gulshan
EHG 063 Dr. Partha Pratim Gupta
EHG 064 Dr Rupasri Bhattacharya
EHG 065 Dr Kalyan Kusum Mukherjee
EHG 066 Dr Priyanka Maity Chaudhuri
EHG 067 Dr Prakash Singh Shekhawat
EHG 068 Dr Biparnak Haldar
EHG 069 Dr Soumitra Das
EHG 070 Dr Tripti Das
EHG 071 Dr Abhisek Lath
EHG 072 Dr Reena Das
EHG 073 Dr Nilanjan Sinha
EHG 074 Dr. Sambit Kr Samamnta
EHG 075 Dr Debasis Bandyopadhyay
EHG 076 Dr Malay Kumar Ghosh
EHG 077 Dr Anju Jain
EHG 078 Dr Sarmila Chandra
EHG 079 Dr Gurmeet Singh
EHG 080 Dr Rachita Behera
EHG 081 Dr Suman Sudha RoutRay
EHG 082 Dr Sonali Dutta
EHG 083 Dr Minakshi Mishra
EHG 084 Dr Prabhat Ranjan
EHG 085 Dr Pritanjali Singh
EHG 086 Dr Richa Madhawi
EHG 087 Dr Rabindra Nath Tagore
EHG 088 Dr Dibyendu De
EHG 089 Dr.Gunjan Prasad
EHG 090 Dr. Anshula Rani
EHG 091 Dr. Parul Singh
EHG 092 Dr. Samendra Nath Chatterjee
EHG 093 Dr. Anil Prasad
EHG 094 Dr. Neelam Mehta
EHG 095 Mr. Jagannath Mitra
EHG 096 Dr. Sindhu Suta Baksi
EHG 097 Dr. Farah Rana
EHG 098 Dr. Sreedevi Jakka
EHG 099 Dr. Radhika Narayan
EHG 100 Dr. Aashish Gupta
EHG 101 Dr. Amod Kumar
EHG 102 Dr Satyapriya Mishra
EHG 103 Dr. Hruda Nanda Bhuyan
EHG 104 Dr Satarupa Mohapartra
EHG 105 Dr. Meghanad Meher
EHG 106 Dr. Pradeep Kumar Partra
EHG 107 Dr. Shivi Jain
EHG 108 Dr Rahul Bhargava
EHG 109 Dr Krishnendu Mukherjee
EHG 110 Dr Arun Kumar
EHG 111 Vivek Sharma
EHG 112 Dr Binoy Shankar
EHG 113 Dr Pinki Kumari
EHG 114 Suvendu Kumar Singh
EHG 115 Saket Kumar
EHG 116 Dr. Emmanuel Anugrah
EHG 117 Ehteshamul Hassan
EHG 118 Dr. Satyan Soni
EHG 119 Dr Siddhartha
EHG 120 Shruti Shirodkar
EHG 121 Tanushree Bhatt
EHG 122 Dr Phatik Pal
EHG 123 Dr Saurabh Bhave
EHG 124 Dr Vinod Kumar
EHG 125 Dr Mritunjay Singh
EHG 126 Dr Vikram Murmu
EHG 127 Soumyadeb Roy
EHG 128 Dr Mangesh Dorai
EHG 129 Asish Kumar
EHG 130 Dr Sanjay Kumar
EHG 131 Dr Suryajita Kumar Singh
EHG 132 Dr Sanjeev
EHG 133 Subhash Chandra Jha
EHG 134 Pankaj Kumar Patel
EHG 135 Amarnath Kumar Nayak
EHG 136 Dr Dhanesh Kumar
EHG 137 Dr Ridu Kumar Sharma
EHG 138 Nishit
EHG 139 Dr Dilip Kumar